Inayatiyya Noord-Nederland

Als het hart van de mens, zich bewust wordt van God.
Wordt het als een zee, die zijn golven uitstrekt
naar vriend en vijand.
Hazrat Inayat Khan: uit de Gayan, Vadan, Nirtan.
*****

De Stichting Universeel Soefisme kent in formele zin geen leden maar beheert een Soefi Community
De Community is opgebouwd uit drie concentrische cirkels.
Deze cirkels drukken de verschillende mate van betrokkenheid en belangstelling uit van de betrokkenen bij de Community.

De Ethische gedragslijn binnen de Inayatiyya en de Privacy regeling Stichting voor universeel Soefisme kunt u vinden onderaan op deze pagina.

De binnenste cirkel:
Deze cirkel vormt het hart van de Community en bestaat uit de leerlingen van de Innerlijke school. Zij worden mureeds of aspirant mureeds, genoemd.
De mureeds zijn ingewijd in een van de Innerlijke Scholen van het Soefisme.
De mureeds in onze Community bepalen zelf tot welke school zij willen behoren.
Aspirant mureeds kunnen worden ingewijd als Ashiq: dit betreft een inwijding in de Community van ons eigen centrum. De Innerlijke School binnen de stichting volgt het programma van de Innerlijke School van de Inayatiyya. link
Het programma bestaat uit het deelnemen aan

  • De trainingen waarin de inzichten en oefeningen van de Innerlijke School van de Inayatiyya worden gedeeld. Deze vinden hun basis in de leringen van de mysticus Hazrat Inayat Khan.(1883-1927)
  • De individuele begeleiding middels periodieke gesprekken met een persoonlijke begeleider/mentor vanuit de Innerlijke School van de stichting.
    De kosten hiervoor bedragen op dit moment jaarlijks € 190,- per persoon.

De middelste cirkel:
De middel cirkel wordt gevormd door de actieve deelnemers aan onze community.
De community organiseert verschillende activiteiten die worden opgenomen in het ( half) jaarlijkse activiteitenplan zoals de gespreks /meditatiebijeenkomsten.
Deze activiteiten worden zowel fysiek als via het programma ZOOM georganiseerd. In deze activiteiten kunnen zowel de mureeds als de actieve deelnemers participeren.
De kosten hiervoor bedragen op dit moment  jaarlijks € 95,- per persoon

Buitenste cirkel :
Deze cirkel wordt gevormd door de belangstellenden
Maandelijks organiseert de community een algemeen toegankelijke dienst.
Deze heeft een formeel karakter in de vorm van een Universele Eredienst die geleid wordt door ingewijde cherages (lichtdragers). (link universele eredienst)
Aan deze vieringen kan ieder, die belangstelling heeft voor het soefisme, deelnemen zonder aanmelding of lid te zijn.

PRIVACYVERKLARING STICHTING VOOR UNIVERSEEL SOEFISME 2
Inayatiyya Community Guidelines
for E-Lists & Social Media link
Inayatiyya Ethical Guidelines
Approved April 20, 2020 link
schilderij van Din Ilahi