Het pad van spirituele vrijheid

Ik zocht, maar ik vond U niet
Met luide stem riep ik vanaf de minaret.
Ik luidde de tempelklok bij het krieken van de dag en bij zonsopgang.
Ik baadde tevergeefs in de Ganges.
Ik kwam teleurgesteld terug van de Kaäba.
Op aarde keek ik naar U uit en ik
Zocht U ook in de hemel, mijn Geliefde,                                
maar uiteindelijk heb ik U gevonden,
Als een parel verborgen
in de schelp van mijn hart.
Inayat Khan, uit de Gayan, Vadan, Nirtan

Soefisme is geen nieuwe religie. Het is een mystieke filosofie gebaseerd op een eigentijdse psychologie. Het grote doel van het soefisme is het eigen spiritueel idealisme op religieuze wijze te laten zijn en te ontwikkelen. De Esoterische school op het Soefipad helpt de leerling (mureed) hierbij. De Soefi is altijd dienstbaar aan anderen.

                   Sjams van Tabriz (soefimysticus 1183-1248)
De veertig regels van Liefde:

link 1
link 2
Link 3

schilderij Din Ilahi

Doelstellingen

De 3 doelstellingen van de Stichting Universeel Soefisme zijn

1.Het naleven en verspreiden van de kennis van de éénheid van religieuze idealen.
2.Het verbinden in de wereld van het Oosten en het Westen, het Noorden en het Zuiden opdat het ideaal van universeel broeder- en zusterschap zich verder kan ontwikkelen.
3.Het verspreiden van het inzicht dat vanuit de Schepping in ieder mens het Licht is ontstoken en dat het de taak van ieder mens is om dat Licht in zichzelf te ontdekken en in deze wereld te laten schijnen.

Geschiedenis van het soefisme

Veel mensen verlangen naar geestelijke groei en vrijheid. Het universeel Soefisme is een spirituele levenshouding die ons kan helpen vrijer te staan tegenover onze beperkingen en ons ware wezen te ontdekken. Het erkent daarbij de mystieke kern van alle wereldreligies als inspiratiebron.

De mysticus Hazrat Inayat Khan.
In het begin van de vorige eeuw ontwikkelde de Soefi mysticus Hazrat Inayat Khan een spirituele levenshouding die de mystieke kern van alle wereldgodsdiensten als inspiratiebron neemt. Hij duidde deze levenshouding met “het universeel soefisme”. Hij zag hierin uitdrukkelijk niet een nieuwe godsdienst. Aanhangers van alle godsdiensten kunnen elkaar in het Universeel Soefisme ontmoeten en inspireren.

Centraal uitgangspunt:
Centraal staat in deze levenshouding de ontwikkeling van het eigen bewustzijn met behulp van reflectie en oefeningen ontleend aan de inzichten van alle grote tradities.
Het ideaal is de vervulling van het levensdoel van iedere ziel” om te komen tot zelfrealisatie.

Soefi plaatsen in Nederland:
Nederland kent verschillende Soefi plaatsen waar de inzichten van het Universeel Soefisme worden gedeeld, trainingen worden gegeven met betrekking tot het proces van zelfrealisatie en mensen daarbij worden begeleid.

Onze Stichting verzorgt dit op verschillende plaatsen in Noord Nederland.

Soefisme is wereldwijd verbreid.. Er zijn verschillende scholen die elk op hun eigen manier nadruk leggen op bepaalde ceremonies.
link naar de verschillende scholen of organisaties.
link naar verschillende soefi meesters

Heart & Wings Symbool

Het hart is als een goddelijke tempel
De twee vleugels illustreren het opstijgen van het hart naar hogere sferen, waar
menselijke en Goddelijke liefde elkaar ontmoeten
De wassende maan verbeeldt het vermogen van het hart om het steeds groeiende licht als een weerkaatsing van de zon, te ontvangen
De vijfpuntige ster weerkaatst het Goddelijk licht en leidt het verlangende hart naar zijn Goddelijke bestemming

“Het hart, dat zich openstelt voor het licht, krijgt vleugels”.

Een soefi leeft vanuit 10 soefi idealen:

Er is één God die alles en dus ook alle religies vertegenwoordigt.
De verbinding met alle verlichte zielen, de profeten vanuit de verschillende religies, brengen ons naar God.
Er is één heilig boek. Het boek van de natuur dat ons het hogere in het leven laat zien.
Er is één religie namelijk dat wat ons leidt naar ons ideaal en de vervulling is van ons levensdoel.
De wet van wederkerigheid kan worden nageleefd door een egoloos geweten vanuit een ontwaakt rechtvaardigheids-gevoel.
Wij zijn allen verbonden in één broederschap dat ons verenigt in God.
Liefde is het allesoverstijgend moraal.
De schoonheid in alles verheft alle harten in harmonie van het geziene naar het ongeziene.
De enige ware kennis is de wijsheid van ons innerlijk en uiterlijk wezen.
Door het oplossen van ons kleine ego lopen we het pad naar God waarin we onsterfelijk zijn.