Eredienst en de teksten

De  eredienst op  4 juni 2023 .

Thema: “Vreugde .”
Lezing: Henk Tiesinga/ spreker: Rahma Lieftink

10.30 uur: Muziek
11.00 uur: Start lichtceremonie

*De aanroep en het gebed Saum

*Kaarsen voor alle wereldreligies worden aangestoken. Bij elke kaars volgt  een korte bijdrage van uit de verschillende religies t.w. Hindoeïsme,  Boeddhisme,  Zoroastrisme, Jodendom, Christendom, Islam en vanuit bekend en onbekende bronnen die het licht in alle tijden hebben hoog gehouden.

*Meditatieve stilte

*Gebed Salawat

*lezing
*Muziek

*We eindigen met de Zegen en gebed.

Na de dienst is er napraten bij koffie en thee.

 

************************
Hieronder staan de teksten van de eredienst
voor 4 juni 2023.
Spreker Rahma Lieftink

In een Hindoe geschrift lezen wij:

‘Dat licht dat in de zon, in de maan en in het vuur verblijft en de hele wereld verlicht, weet dat het Mijn licht is’

 

In een Boeddhistisch geschrift lezen wij:

“De serene waarheidszoeker verwerft vol vreugde, vol vertrouwen in de leer van de boeddha’s, het vredige Nirvana,  de allerhoogste gelukzaligheid, door het geconditioneerde bestaan tot stilstand te brengen’.

 

In een Zoroastrisch geschrift lezen wij:

De herinnering aan zijn roeping tijdens zijn mystieke Godservaring, vervult Zarathustra met intense vreugde. Maar wanneer Zarathustra deze vreugde wil beschrijven, bemerkt hij dat zij  woorden te kort schieten. Daarom: ‘Geen woorden vermogen die Godservaring te beschrijven.  Er zij slechts ruimte voor heilige stilte, waarin alleen het ruisen van Uw waarheid hoorbaar zij en slechts zichtbaar de zon van Uw oneindige goedheid. Moge die zon onze harten verlichten tot vruchtbaarheid.

 

In een Joods geschrift lezen wij:

Gelukkig zijn mensen die altijd het goede doen, die leven volgens de wet van de Heer.
Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van de Heer.
Die de Heer zoeken met heel hun hart.


In een Christelijk geschrift lezen wij:

Wees verheugd door de hoop die je hebt. Wees standvastig wanneer je tegenspoed ondervindt.
En bidt onophoudelijk !

In een geschrift van de Islam lezen wij:

 Allāh geeft het licht aan de hemelen en de aarde. De gelijkenis van Zijn licht is met een nis met een lamp erin: de lamp bevindt zich in een glas. Het glas is als een stralende ster, die brandt (van de olie) van een gezegende olijfboom, die niet van het Westen en niet het Oosten is. Haar olie verlicht, hoewel zij (nog) niet door het vuur aangemaakt is. Licht op licht. Allāh leidt naar Zijn licht wie Hij wil. En Allāh maakt gelijkenissen voor de mensen. En Allāh is Alwetend over alle zaken.

 

In een Soefi geschrift lezen wij:

Liefde voert ons van ons aardse bewustzijn naar de hemel.
En laat de heuvels en de bergen dansen van vreugde.