Eredienst en de teksten

De Licht ceremonie live van 18 december 2022 .

Thema: “De Goddelijke creatie .”
spreker: Sáfia Spinder

10.30 uur: Muziek
11.00 uur: Start lichtceremonie

*De aanroep en het gebed Saum

*Kaarsen voor alle wereldreligies worden aangestoken. Bij elke kaars volgt  een korte bijdrage van uit de verschillende religies t.w. Hindoeïsme,  Boeddhisme,  Zoroastrisme, Jodendom, Christendom, Islam en vanuit bekend en onbekende bronnen die het licht in alle tijden hebben hoog gehouden.

*Meditatieve stilte

*Gebed Salawat

*lezing
*Muziek

*Uitdelen van lichtjes voor elke aanwezige met de woorden, Ontvang het Licht, wees het licht en geef het licht.

*Muziek

*We eindigen met de Zegen en gebed voor kerstmis en nieuwjaar.

Na de dienst is er napraten en krentenbrood, koffie en thee.

De bijdragen van 18 december worden voor de ceremonie uitgedeeld.

************************
Hieronder staan enkele teksten van de lichtceremonie
 van 18 december 2022.
Spreekster Sáfia Spinder

Gedicht van de Perzische dichter Rumi

 Wie je zoekt, zoekt jou.
Je vindt je ware.
Want!
Terwijl je naar haar zoekt,
zoekt ze naar jou.

Wanneer je de kosmos omarmt
omarmt de kosmos jou,
en helpt jou op je zoektocht.

De dorst in ons
zoekt naar het water.
Wij voor het water
Het water voor ons.
Jij zoekt haar. Zij zoekt jou.

Volgens een van te voren bepaalde Orde
Zoekt elk deeltje naar de ander.
Jij zoekt naar haar. Zij zoekt naar jou.

Elk deeltje zoekt naar een omarming
Jij omhelst haar. Zij omhelst jou.

 

 

Muziek;  If God was one of us? Martyn Joseph

If God had a name what would it be?
And would you call it to his face?
If you were faced with Him in all His glory
What would you ask if you had just one question?

… And yeah, yeah, God is great
Yeah, yeah, God is good, Yeah, yeah, yeah-yeah-yeah

… What if God was one of us?
Just a slob like one of us
Just a stranger on the bus
Tryin’ to make his way home?

… If God had a face what would it look like?
And would you want to see
If seeing meant that you would have to believe
In things like heaven and in Jesus and the Saints
And all the prophets?

… And yeah, yeah, God is great
Yeah, yeah, God is good, Yeah, yeah, yeah-yeah-yeah

… If God had a face what would it look like?
And would you want to see

… And yeah, yeah, God is great, Yeah, yeah, God is good

Yeah, yeah, yeah-yeah-yeah

https://www.youtube.com/watch?v=tV2I2KykhrQ

 

 

 

 

 

Het lichtgebed gegeven door de profeet Mohammed (vrede zij met hem)   

Bismi’llah, Ya Rahman, Ya Rahim

allaahumma-j‛al fee qalbee noor-an, wa fee lisaanee noor-an, waj‛al fee sam‛ee noor-an, waj‛al fee baṣaree noor-an , waj‛al min khalfee noor-an, wamin amaamee noor-an, waj‛al min fawqee noor-an, wa min taḥtee noor-an, allahumma a‛ṭinee noor-an.

O Allah,
geef licht in mijn hart, en op mijn tong en in mijn ogen en in mijn oren . Schenk licht achter mij en voor mij en boven mij en schenk licht onder mij.
O Allah, schenk mij uw licht.

Dua for Light (NOOR) in Body | for Face, Eyes, Skin, Hair, Ears, Soul, Blood

Lezing thema “De Goddelijke creatie”.
1 22 de wereld van het denken