Eredienst en de teksten

De eredienst op 4 april 2021  i.v.m. de coronabesmettingen uitgezonden via Zoom.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88980374856

Thema: “Uit de tijd”
spreker Henk Tiesinga 

10.30 uur: Confraternity
10.45uur: Muziek
11.00 uur; welkom

Bij altaar: De aanroep en ontsteken van de kaarsen – Saum

Er volgen korte bijdragen van uit de verschillende religies vanuit de eigen verblijfplaats.

Hindoeïsme,  BoeddhismeZoroastrisme, Jodendom,  Christendom, Islam en
vanuit bekend en onbekende bronnen die het licht in alle tijden hebben hoog gehouden.

Meditatieve stilte
lezing|
12.15 uur; Muziek
We eindigen met Khatum en de zegen
Muziek
Pauze en nagesprek.

 

 

 

Hieronder staan de teksten van de eredienst van 7 maart 2021.
Spreker: Rama (Dick) Lieftink

Teksten bij Voettocht naar het Onbegrensde (2)

In een Hindoe geschrift lezen wij:

Tekst 71 en 72 ( 1ste deel) uit de Bhagavad Gita.
= Wie alle verlangens naar zinsbevrediging heeft opgegeven, wie een leven vrij van verlangens leidt, wie alle bezitsdrang heeft opgegeven en vrij is van vals ego; alleen hij/zij kan werkelijk vrede vinden.
= Dat is de spirituele en goddelijke levenswijze, en wie deze heeft bereikt, zal niet meer verward zijn.

In een Boeddhistisch geschrift lezen wij:

Onzuiverheid – 239:
Een wijs man/vrouw dient zich van zijn eigen onzuiverheden een voor een, beetje bij beetje en keer op keer te ontdoen zoals een zilversmid het zilver zuivert.

Het pad – 281:
Beteugel het gemoed, wees altijd waakzaam bij een gesprek of toespraak. Doe nooit onheilzame, slechte dingen. Verfijn die drievoudige handelingen en bereik zo het pad dat door de grote wijzen werd verwezenlijkt en onderricht.

 

In een geschrift van Zoroaster lezen wij

Yasna 48:9

Maar als wij verblind zijn, hoe kunnen we dan zeker weten dat we ons op de goede weg bevinden?
Laat staan zij, die wij op deze weg dienen te geleiden!
Tastende en zoekende gaan wij onze weg!
En toch Heer, worden er elk moment van ons leven beslissingen geëist,
Beslissingen omtrent hetgeen wij wel en hetgeen wij niet moeten doen.
Overeenkomstig datgene wat onze dienstbaarheid aan U ons opleggen

In een Joods geschrift lezen wij:

Op de drie pelgrimsfeesten, Pesach, Sjawoeot en Soekot, kregen de Joden het bevel op te trekken naar Jeruzalem en deel te nemen aan de eredienst in de tempel.

Pesach was oorspronkelijk een lentefeest dat de gerstoogst aankondigde.
Sjawoet was oorspronkelijk het feest van de tarweoogst.
Soekot is een viering van de herfstoogst, vooral van de vruchten. In aansluiting daarop herdenkt het hoe de Hebreeën in de wildernis afhankelijk waren van Gods milddadigheid, omdat ze toen nog geen vaste woonplaats hadden.

In een Christelijk geschrift lezen wij:
Jezus gaf hem ten antwoord: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Zo iemand niet opnieuw wordt geboren, kan hij het koninkrijk Gods niet aanschouwen. Nicodemus zei Hem: Hoe kan een mens geboren worden, wanneer hij reeds op leeftijd is? Kan hij soms terugkeren in de schoot zijner moeder en opnieuw geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest kan hij niet ingaan in het koninkrijk Gods.

Johannesevangelie hoofdstuk 3 vers 3 t/m 5

 

In een geschrift van de Islam lezen wij:

In de naam van God, de barmhartige, de genadevolle.
Soera 28:51-56

En Wij (God, Allah) hebben hun woord doen toekomen, opdat zij ( Joden en christenen) zich zouden laten gezeggen.
Degenen aan wie Wij eerder al het Schrift gegeven hebben, geloofden erin. En als het aan hen wordt voorgelezen, zeggen zij:
“Wij geloven erin. Het is de waarheid van onze Heer. Wij waren hiervoor al mensen die zich hadden onderworpen”.
Aan hen zal de beloning dubbel gegeven worden omdat zij geduldig zijn en omdat zij het slechte met het goede tegenhouden en weggeven van hetgeen waarmee Wij(God, Allah) in hun onderhoud hebben voorzien.
En als zij ijdele praat horen, keren zij zich ervan af en zeggen: “Wij staan voor onze daden en u staat voor uw daden. Vrede zij u.

In de Gayan lezen wij:

Ik zocht, maar ik vond U niet.
Met luide stem riep ik vanaf de minaret.
Ik luidde de tempelklok bij het krieken van de dag en bij zonsondergang.
Tevergeefs baadde ik in de Ganges.
Teleurgesteld kwam ik terug van de Kaaba
Op aarde keek ik naar U uit en ik zocht U in de hemel.
Uiteindelijk heb ik U gevonden, als een parel, verborgen in de schelp van mijn hart.