Eredienst en de teksten

De  eredienst op  5 november 2023 .

Thema: “Iets doen voor een ander .”
Lezing: Kadir Troelstra

10.30 uur: Muziek
11.00 uur: Start lichtceremonie

*De aanroep en het gebed Saum

*Kaarsen voor alle wereldreligies worden aangestoken. Bij elke kaars volgt  een korte bijdrage van uit de verschillende religies t.w. Hindoeïsme,  Boeddhisme,  Zoroastrisme, Jodendom, Christendom, Islam en vanuit bekend en onbekende bronnen die het licht in alle tijden hebben hoog gehouden.

*Meditatieve stilte

*Gebed Salawat

*lezing
*Muziek

*We eindigen met de Zegen en gebed.

Na de dienst is er napraten bij koffie en thee.

 

************************
Hieronder staan de teksten van de eredienst
voor 5 november  2023.
Spreker Kadir Troelstra

In een Hindoe geschrift lezen wij: in de Bhagavad Gita hoofdstuk 3: Het geheim van het handelen, Sloka 11:

Door te offeren koester je de goden en koesteren
zij jou. Door op die manier van elkaar te houden,
oogst je het allerhoogste.

In een Boeddhistisch geschrift lezen wij in de Dhammapada hfdst 9.

“Wie doet wat goed is voor anderen, en daar behagen in schept,
Zal er zijn zinnen opzetten en het steeds weer doen.
Geluk en verrukking zijn het gevolg van goed gedrag”.

 

In een Zoroastrisch geschrift lezen wij: Yasna 43:7:

Toen ik zo mediteerde, Heer:
Herkende ik plots de stem van de Heilige Geest, die in mij sprak.
En voortgaande sprak die stem tot mij: Wie zijt ge? Aan welke mentaliteit hebt u deel?
Hoe hebt ge aan die mentaliteit gestalte gegeven?
Opdat zij ook voor anderen herkenbaar zij.
Hoe denkt ge uw opdracht uit te voeren?
En op welke wijze treedt uw goede wil aan de dag?

 

 

In een Joods geschrift lezen wij: leviticus 19 17-18

Wees niet haatdragend en laadt niet omwille van een ander schuld op je, door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer.

 

In een Christelijk geschrift lezen we: Mattheus 5: 43

En Jezus zei: Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.
En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.
Alleen dan zul je werkelijk kinderen van je Vader in de Hemel zijn.
Gelukkig zijn mensen die altijd het goede doen, die leven volgens de wet van de Heer.
Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van de Heer.
Die de Heer zoeken met heel hun hart.

 

 

In een geschrift van de Islam lezen wij: Soera 45-13

En Hij heeft voor jullie alles wat zich van Hem in de hemelen en de aarde bevindt dienstbaar gemaakt. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.

In een Soefi tekst lezen wij: Gayan, Vadan, Nirtan, van Hazrat Inayat Khan blz 148

Tarwekorrels , waarom groeien jullie zo dicht bijeen?
In éénheid ligt onze kracht, daarom kiezen jullie ons tot voedsel