Eredienst en de teksten

De eredienst live van 2 oktober 2022 .

Thema: ” Vrijheid .”
spreker: Henk Tiesinga

10.45 uur: Muziek
11.00 uur: Start eredienst

*De aanroep en ontsteken van de kaarsen – Saum
*Er volgen korte bijdragen van uit de verschillende religies t.w. Hindoeïsme,  Boeddhisme,  Zoroastrisme, Jodendom,  Christendom, Islam en vanuit bekend en onbekende bronnen die het licht in alle tijden hebben hoog gehouden.

*Meditatieve stilte
*lezing
*Muziek
*We eindigen met Khatum en de zegen

Na de dienst is er napraten en koffie en thee.

 

Hieronder staan de teksten van de eredienst van 2 oktober 2022.

In een Hindoe geschrift lezen wij: Bhagavad Gītã 64:

Maar wie vrij is van alle gehechtheid en afkeer en in staat is zijn zintuigen met regulerende principes van vrijheid te beheersen, kan de volledige genade van de Heer krijgen.


In een geschrift van de Boeddha lezen wij:  Dhammapada – de woorden van Boeddha; Hoofdstuk 7 – De heilige – 96:

Wie door echte kennis geheel en al is bevrijd en in evenwicht wordt gehouden, is kalm in zijn denken, weloverwogen in zijn spraak, rustig en bedaard in zijn optreden.

 

 

 

 

 

 

 

In een geschrift van Zarathoestra lezen wij:  Yasna 32:2:

Uit de Heer komt zuiver denken voort;
Uit zuiver denken de waarheid.
De waarheid zal ons vrijmaken
En onze wil richten op het goede
In al deze aspecten van het Goddelijke klinkt het woord van de Heer door:
‘Ik zal met u zijn’.

 

In een Joods geschrift lezen wij: Psalm 34:20:

Al blijft de rechtvaardige niets bespaard,
De Heer zal hem steeds bevrijden.

 

In een Christelijk geschrift lezen wij: Galaten 5:13-14:

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn.
Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak:
“Heb uw naaste lief als uzelf”.

 

In een geschrift van de Islam lezen wij;  Soera 109

Bismi’llah, Ya Rahman, Ya Rahim

In de naam van God, de barmhartige, de genadevolle: Zeg: “U, ongelovigen, ik aanbid niet wat u aanbidt en u aanbidt niet wat ik aanbid.
en ik wil niet aanbidden wat u aanbeden hebt en u wilt niet aanbidden wat ik aanbid.
Dus u uw godsdienst en ik mijn godsdienst.

 

In een Soefi geschrift lezen wij: De tekst uit een Soefi geschrift ( uit De Vrijheid van de Ziel, In een Oosterse Rozentuin):

Vrijheid is het verlangen van de Ziel. Vrijheid is de ware natuur van de Ziel.
De Ziel is gevangen in het lichaam en de mind.
De tragedie van de Ziel is haar gevangenschap.
Woorden als Nirvana, Mukti, redding, bevrijding, al deze woorden duiden op het ideaal van de ziel, het gehele leven door.
En in dat verlangen naar vrijheid schuilt tevens de hoop.