Eredienst en de teksten

De eredienst op 2 mei 2021  i.v.m. de coronabesmettingen uitgezonden via Zoom.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88098456988

Thema: “Bevrijding”
spreker en meditatie gegeven door Akbar Appels 

10.30 uur: Confraternity
10.45uur: Muziek
11.00 uur; welkom

Bij altaar: De aanroep en ontsteken van de kaarsen – Saum

Er volgen korte bijdragen van uit de verschillende religies vanuit de eigen verblijfplaats.

Hindoeïsme,  BoeddhismeZoroastrisme, Jodendom,  Christendom, Islam en
vanuit bekend en onbekende bronnen die het licht in alle tijden hebben hoog gehouden.

Meditatieve stilte
lezing|
12.15 uur; Muziek
We eindigen met Khatum en de zegen
Muziek
Pauze en nagesprek.

 

Hieronder staan de teksten van de eredienst van 2 mei 2021.
Spreker: Akbar Appels 

Teksten bij Bevrijding

In een Hindoe geschrift lezen wij:

In de toelichting op tekst 72 van hoofdstuk 2 uit de Bhagavad-gita staat het volgende.

Er bestaat geen verschil tussen het koninkrijk van God en de devotionele dienst aan de Heer. Omdat ze zich beide op het absolute vlak bevinden, is het zo dat als men bezig is met transcendentele liefdedienst aan de heer, men het spirituele koninkrijk bereikt heeft.

( Toelichting:))
Devotionele dienst aan de Heer wordt in de Bhagavad-gita beschouwd als het niveau van bevrijding, bevrijding van materieel gebondenheid.

 

In een Bhoeddistisch geschrift lezen wij:

hoofdstuk 7  De arahant/ de heilige – vers 92
Zij hamsteren noch verzamelen;|
Zij die de aard van voedsel begrijpen.
Zij verblijven in de bevrijding
Die leeg en zonder tekens is.
Zoals bij vogels in de lucht,
Is hun spoor moeilijk te volgen.

 

In een Zoroastrisch geschrift lezen wij:

Yasna 48:11

“Zal er een dag aanbreken, waarop wij elkaar en onze vijanden elkaar onbevangen in de ogen zullen blikken?
Dat wij te zamen als onbekommerde kinderen door uw bloeiende wijngaarden zullen wandelen?
Zal er eens een generatie opstaan van heersers, wier kracht slechts in zwakheid zal worden volbracht en wier machtsvertoon vrede is?”

 

In een Joods geschrift lezen wij:

Geen gevangene bevrijdt zichzelf uit het gevang.

 

In een Christelijk geschrift lezen wij:

Jezus zei dan tot de Joden die in Hem geloofden: Zo gij in mijn woord volhardt zijt gij waarlijk mijn leerlingen; dan zult gij de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Men antwoordde Hem: we zijn kroost van Abraham en nooit iemands slaaf geweest. Hoe kunt Gij dus zeggen: vrij zult gij worden? Jezus antwoordde hun: voorwaar, voorwaar Ik zeg u, wie zonde doet is slaaf van de zonde. De slaaf nu blijft niet altijd in huis; de zoon blijft er voor altijd. Zo dus de Zoon u vrijmaakt, zult gij werkelijk vrij zijn.

(Toelichting:)

Naar mijn mening wordt hier gesproken over twee soorten vrijheid: vrijheid in het uiterlijke leven en die in het innerlijke, het geestelijk leven. We mogen dan in het uiterlijk leven ons vrij voelen (ik heb geen baas, ik ben geen slaaf), maar zijn we dan echt vrij? Zijn we misschien niet een geestelijke slaaf van ons ego, bijvoorbeeld onze opvattingen, vooroordelen, angsten, e.d.. ?

In een Islamitisch geschrift lezen we:
Soera 2, Al-Baqarah (De koe)  185-187

Bismi’llah, Ya Raman, Ya Rahim

De maand ramadan is het waarin de Koran is neergezonden, als leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de leiding en de Foerqān (Koran). Wie van jullie aanwezig is in de maand, laat die dan vasten, maar wie ziek is of op reis, dan is er een aantal andere dagen. God wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak. En maak het aantal (dagen) vol en prijs Allah’s Grootheid omdat Hij jullie leiding schonk, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.

En als Mijn dienaren u vragen naar Mij, Ik ben nabij.Ik beantwoord het roepen van degene die roept, als hij Mij aanroept, opdat zij Mij ook antwoord geven en in Mij geloven en de goed weg bewandelen.

 

In een Soefi geschrift lezen wij

Dit is waar het pad van de wijsheid over gaat.
Het gaat niet over het opleggen van onze Mind van een overtuiging.
Het gaat over het onthullen wat zich ten diepste bevindt in onze Mind en dat is…ons hart.
Het gaat over het onthullen wat zich ten diepste bevindt in ons hart en dat is…onze ziel.
Het gaat over het onthullen wat zich ten diepste bevindt in onze ziel en
dat is..de oneindige vrijheid van God Zijn.