De 7 Concentraties

Binnen het soefisme zijn er 7 onderwerpen waarop de soefies zich concentreren. Vanuit deze concentraties worden de activiteiten opgebouwd.

 

Schilderijen van Din Ilahi

Innerlijke school/esoterische school Erediensten/ vieringen Ziraat Kinship/ dienstbaarheid aan anderen Muziek Ridderschap

In ons centrum ligt de nadruk op de volgende concentraties:

Esoterische school
De informele en formele Eredienst,
Kinship.
Muziek

Ridderschap, healing  en siraat kunnen landelijk gevolgd worden.