Nationaal en internationaal

Nationale en internationale Soefi organisaties

De Soefi community van de Stichting heeft een federatief karakter.
Allen die zich betrokken voelen bij, of belangstelling hebben voor het Soefisme van Hazrat Pir-o-Murshid Inayat Khan zijn welkom bij alle activiteiten.

 

schilderij van Din Ilahi

Inayatiyya
De Stichting laat zich in haar activiteiten inspireren door de inhoud en de kaders vanuit de internationale Soefi organisatie Inayatiyya. (link website)
De  coördinatoren van de Esoterische School van de Stichting zijn door de Inayatiyya opgeleid.

The Inayatiyya is een van de internationale organisaties die zich toeleggen op het verspreiden van de Soefi-leer van Inayat Khan.

Met de Stichting Inayatiyya Nederland en Vlaanderen (link) heeft onze Stichting een directe samenwerking.

Netwerk Nederland
De Stichting zet zich tevens in voor de vorming en versterking van een netwerk van Soefi gemeenschappen in Nederland vanuit de verschillende Soefi tradities.

Hart en wings Stichting Inayatiyya Nederland en Vlaanderen